Nasi podopieczni
z naszego Schroniska i jego filii otrzymali prezenty od Fundacji Biedronki

Podopieczni z naszego schroniska dostali świąteczne paczki od Fundacji Biedronki. Do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” zakwalifikowało się łącznie blisko 370 placówek, w tym nasze schronisko . Przebywa w nich ponad 30 000 podopiecznych. Wartość ufundowanych prezentów, które zawierają słodycze i kosmetyki, sięga 1,2 mln zł.

Fundacja Biedronki pomaga osobom starszym, a dla nich święta to szczególnie trudny czas, który przypomina o braku bliskich osób, samotności i trudach dnia codziennego. Z tego powodu Fundacja kolejny raz przekazała seniorom upominki. W skład wysłanych paczek weszły: m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwa, ciastka, herbata oraz kosmetyki – szampon i żel pod prysznic.

Nasi podopieczni pokornie znoszą swój los i była to dla nich miła niespodziewana okoliczność.

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” przeznaczony jest dla podmiotów sprawujących opiekę głównie nad seniorami, którym Fundacja Biedronki wysłała im bożonarodzeniowe prezenty. Do projektu zakwalifikowały się ośrodki z całego kraju, jednak najwięcej instytucji, które otrzymały paczki, znajduje się w województwie śląskim (19%). Z naszego województwa do programu dostało się 69 jednostek. Największy procent uczestników projektu stanowią Domy Pomocy Społecznej (54%), drugie miejsce pod tym względem zajmują Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (16%). Paczki dla seniorów trafiły również do mieszkańców hospicjów i schronisk dla bezdomnych.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W 2022 uruchomiła program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, które przygotowują posiłki dla samotnych seniorów. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

https://www.fundacjabiedronki.pl/Radosne-Swieta-z-Fundacja-Biedronki

 

Nasze stowarzyszenie, jako jedno z 80, zakwalifikowało się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Fundacja Biedronki w czasach wysokiej inflacji i wojny w Ukrainie pomaga innym organizacjom charytatywnym. Otrzymaliśmy od niej e-Kod o wartości 72000 zł, za który możemy kupić żywność dla potrzebujących.
Wartość całego programu Fundacji Biedronki przekracza 5 mln zł. To dla nas ogromne wsparcie, zaktóre serdecznie dziękujemy!
Więcej na:
 
 

Dziękujemy firmie Vtool Poland Sp. z o.o. za darowiznę w postaci pralki, proszku do prania i drobnego poczęstunku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 22 września 2022 r.która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za I półr. 2022 wraz z wyborami uzupełniającymi do Zarządu Koła.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie informuje, że w okresie od 20 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł  II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych" w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2022.
Zadanie publiczne dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 96300,00 zł.
Całkowita wartość zadania publicznego: 107695,00 zł.
Celem zadania publicznego jest prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gliwice. Praca streetworkerów będzie miała miejsce w okresie od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku. Patrole streetworkingowe odbywać się będą głównie w weekendy i dni wolne (święta, itp.). Liczba dni objętych patrolami wynosi 53.

Informacja zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

Infolina steetworkingu
TEL. 510-260-384 (Środa w godz 10-12 ; Czwartek  w godz 10-12)