Spis treści


2017

  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą " Ogrzewalnia w Gliwicach". Czas realizacji 01.01.2017r. - 31.03.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Gliwice
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności osobom z terenu Miasta Świętochłowice" Czas realizacji zadania 01.01.2017r. - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Świętochłowice
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Fundamenty Pomocy". Czas realizacji zadania 01.04.2017r - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowanie ze środków Gminy Mikołów.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Specjalistyczne Centrum Edukacji". Czas realizacji zadania 28.07.2017r. - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Kompleksowa pomoc bezdomnym". Czas realizacji zadania 28.07.2017r. - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Pomoc ubogim i bezdomnym w Noclegowni dla mężczyzn". Czas realizacji zadania 28.07.2017r. - 31.12.2017r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.