W dniu 12 września 2022 roku, w 30 rocznicę poświęcenia naszego schroniska w Bojkowie miała miejsce Eucharystia. Po Eucharystii odbyło się spotkanie o charakterze Agape. Uroczystość prowadził ksiądz Adrian Łukasz Pietrzyk.

Zobacz zdjęcia <kliknj tutaj>

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św.Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 9 lutego 2023 r. która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w nadzwyczajnym Zebraniu Wyborczym Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie zwołanym celem przeprowadzenia wyborów delegatów Koła oraz ich zastępców, na kadencję władz Towarzystwa 2023-2027.

Dziękujemy uczniom V LO w Gliwicach za zbiórkę darów. Nasi podopieczni w schronisku otrzymali m.in. środki czystości i higieny osobistej oraz produkty spożywcze.


Nasi podopieczni
z naszego Schroniska i jego filii otrzymali prezenty od Fundacji Biedronki

Podopieczni z naszego schroniska dostali świąteczne paczki od Fundacji Biedronki. Do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” zakwalifikowało się łącznie blisko 370 placówek, w tym nasze schronisko . Przebywa w nich ponad 30 000 podopiecznych. Wartość ufundowanych prezentów, które zawierają słodycze i kosmetyki, sięga 1,2 mln zł.

Fundacja Biedronki pomaga osobom starszym, a dla nich święta to szczególnie trudny czas, który przypomina o braku bliskich osób, samotności i trudach dnia codziennego. Z tego powodu Fundacja kolejny raz przekazała seniorom upominki. W skład wysłanych paczek weszły: m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwa, ciastka, herbata oraz kosmetyki – szampon i żel pod prysznic.

Nasi podopieczni pokornie znoszą swój los i była to dla nich miła niespodziewana okoliczność.

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” przeznaczony jest dla podmiotów sprawujących opiekę głównie nad seniorami, którym Fundacja Biedronki wysłała im bożonarodzeniowe prezenty. Do projektu zakwalifikowały się ośrodki z całego kraju, jednak najwięcej instytucji, które otrzymały paczki, znajduje się w województwie śląskim (19%). Z naszego województwa do programu dostało się 69 jednostek. Największy procent uczestników projektu stanowią Domy Pomocy Społecznej (54%), drugie miejsce pod tym względem zajmują Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (16%). Paczki dla seniorów trafiły również do mieszkańców hospicjów i schronisk dla bezdomnych.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W 2022 uruchomiła program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, które przygotowują posiłki dla samotnych seniorów. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

https://www.fundacjabiedronki.pl/Radosne-Swieta-z-Fundacja-Biedronki

 

Nasze stowarzyszenie, jako jedno z 80, zakwalifikowało się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Fundacja Biedronki w czasach wysokiej inflacji i wojny w Ukrainie pomaga innym organizacjom charytatywnym. Otrzymaliśmy od niej e-Kod o wartości 72000 zł, za który możemy kupić żywność dla potrzebujących.
Wartość całego programu Fundacji Biedronki przekracza 5 mln zł. To dla nas ogromne wsparcie, zaktóre serdecznie dziękujemy!
Więcej na: