Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św. Brata Alberta na Eucharystię w czwartek 26 września 2019 r. która odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15. Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za I półr 2019

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA
godz.
17.00
1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;
17.05
2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania;
17.10
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania;
17.15
4. – Sprawozdanie z działań na polu ewangelizacyjnym, p. Anny Eberhardt, Wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy formacji duchowej;
17.30
5. – Sprawozdania kierowników z pracy placówek Koła w I półr2019r. :
-A. Ogrzewalni/Noclegowni,
-B. Schroniska,
-C. filii Schroniska,
-D. Klubu Integracji Społecznej;
17.50
6. – Sprawozdanie z działalności Koła w I półr.2019r. oraz omówienie trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazło się Koło Gliwickie,
- Prezes Koła Gliwickiego p. Jan Sznajder,
Przedstawienie przez Prezesa Koła propozycji uchwał ze strony Zarządu;
18.10
7. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;
18.25
8. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków;
18.30
9. – Zakończenie obrad.

W dniu 8 czerwca 2019 roku odbyła się pielgrzymka do Ecce Homo. Nasze koło współuczestniczyło w organizacji tego spotkania. Eucharystii przewodniczył ks. Zygmunt Klim. Wspominano o zmarłym niedawno Jerzym Marszałkowiczu. Oprócz Drogi Krzyzowej i Koronki Do Miłosierdzia Bożego  w Sanktuarium odbyło  się również przedstawienie o św. Bracie Albercie pt. "Uratowani" w wykonaniu amatorskiego teatru Brawo my! z Igołomi.

<<<ZOBACZ ZDJĘCIA>>>

Dziś nad ranem (13 maja) w szpitalu w Nysie zmarł Jerzy Adam Marszałkowicz założyciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Miał 88 lat. Od 1981 r. mieszkał z bezdomnymi.

Wiosną 1981 r. był inicjatorem, a następnie współzałożycielem dzisiejszego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, stowarzyszenia niosącego pomoc bezdomnym przez tworzenie dla nich schronisk. Towarzystwo zostało zarejestrowane 2 listopada 1981 r. W noc Wigilii Bożego Narodzenia 1981 r., za zgodą kard. Henryka Gulbinowicza opuścił Seminarium i zamieszkał z dziesięcioma bezdomnymi w pierwszym schronisku Towarzystwa przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. Za pośrednictwem Jerzego Marszałkowicza powstało wiele innych schronisk m.in. w Gliwicach–Bojkowie. Przez ostatnie lata mieszkał z bezdomnymi w schronisku w Bielicach.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.
Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu mozemy realizować szerokie działania i wspierać naszych podopiecznych
Takie postępowanie utwierdza w przekonaniu, że wśród nas są wspaniali ludzie, którzy nie oczekując nic w zamian, zawsze zdecydowani są na udzielenie pomocy potrzebującym.
Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Z wyrazami wielkiej wdzieczności

Zarząd Koła i Pracownicy