Spis treści

2016

  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt " Specjalistyczne Centrum Edukacji". Czas realizacji zadania 18.07.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Kompleksowa pomoc bezdomnym". Czas realizacji zadania 18.07.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt"Pomoc ubogim i bezdomnym w Noclegowni dla mężczyzn". Czas realizacji zadania 18.07.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością". Zadanie publiczne pt "Pomoc bezdomnym starszym, chorym, niepełnosprawnym". Czas realizacji zadania 18.07.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego.
  • Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia mężczyznom Gminy Mikołów". Czas realizacji zadania 06.04.2016r - 31.12.2016r. Zadanie jest finansowanie ze środków Gminy Mikołów.
  • Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności osobom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Świętochłowice" Czas realizacji zadania 01.01.2016r. - 31.12.2016r. Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Świętochłowice
  • Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r". Czas realizacji 01.01.2016r do 31.12.2016r. Zadanie jest finansowanie ze środków Gminy Knurów.
  • Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych". Czas realizacji 01.01.2016r. 31.03.2016r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Gliwice