Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św.Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 9 lutego 2023 r. która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w nadzwyczajnym Zebraniu Wyborczym Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie zwołanym celem przeprowadzenia wyborów delegatów Koła oraz ich zastępców, na kadencję władz Towarzystwa 2023-2027.PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz.
17:00
1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

17:05
2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia prawomocności Zebrania;

Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17:15
3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania w głosowaniu w trybie jawnym;

17:20
4. – Wybory delegatów Koła oraz ich zastępców na kadencję władz Towarzystwa w latach 2023-2027:

Zgłoszenie kandydatur ;

17:30
5. – Wybór delegatów/delegata oraz zastępców/zastępcy w trybie tajnym;

17:40
6.– Dyskusja, ewentualne zgłaszanie propozycji uchwał i wniosków, głosowanie nad uchwałami i wnioskami w trybie jawnym ;

18:00
7.– Zakończenie obrad.